SBO Aquamarijn is op zoek naar

 

Orthopedagoog generalist  / 
                           Schoolpsycholoog kind en jeugd (NIP)   
                              
(werktijdsfactor 0,4)
                                                                     
-   met een aantekening diagnostiek (NVO / NIP)
-   met aantoonbare onderwijservaring

-   communicatief vaardig en met inlevend vermogen
-   met analytische vaardigheden
-   met affiniteit met de doelgroep

 

Wij zoeken een collega die:

-   het beleid (mee)ontwikkelt met betrekking tot plaatsing van
    leerlingen

-   psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek verricht
    gericht op verantwoorde plaatsing van de leerlingen
    binnen onze school

-   oplossingsgericht en handelingsgericht werkt
-   actief participeert in de zorgstructuur van de school

-   zitting wil nemen in de Commissie van Toelaatbaarheid (CvT)
-   beschikbaar is op maandag, dinsdag of donderdag

 

Wij bieden:
-   een school met plezierige, deskundige collega’s gericht op
    samenwerking
-   een multidisciplinair team

-   een professionele onderwijsleeromgeving
-   rechtspositie en salaris conform CAO-PO (schaal 11 OOP)

  

 

Voor een uitgebreide functiebeschrijving klik hier
Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Berdine Wijmenga,
directeur-bestuurder, telefoonnummer 058 2662271

Sollicitaties (brief met CV) kunt u voor 12 oktober 2015 mailen naar
b.wijmenga@sbo-aquamarijn.nl

Gesprekken worden gepland in de week van 26-30 oktober 2015

 

 22 september 2015